سفارش تبلیغ
صبا ویژن

گل ها و نشانه ه

گل ها و نشانه ها

 

در تمام کشور ها برای اینکه عاشق و معشوق بتوانند احساسات خود را به یکدیگر منتقل کنند از راههای زیادی استفاده می کنند با صحبت کردن ، نامه نوشتن ، نگاه کردن ..اما معمولترین روش استفاده از گل است .خود واژه ی گل سمبل عاشقی می باشد .اما بد نیست با نشانه های تمام گل ها قدری آشنا بشویدتا اگر موقعی خواستید احساس خود را به عاشق یا معشوق خود عرضه کنید بدانید تا چه گلی را هدیه کنید یا گلی را که هدیه گرفته اید چه معنا و مفهومی دارد ...


 

 مریم


 

 

گل مریم: نشانه نجابت و پاکی معشوق است و اگر عاشقی آن را تقدیم معشوق نماید
 می خواهد بگوید که به عفت و عشق او اطمینان کافی دارد .یاس

 


گل یاس: نشانه آنست که عشق و دوستی باید دو جانبه باشدوگرنه بی ثمر است و علامت آن است که عشق عاشق اگر از جانب معشوقه پذیرفته نگردد او را ترک می نماید و فراموشش می نماید.

 

 

 


زرد
گل زرد: نشانه ای است بر احساسات تنفر آمیز عاشق نسبت به معشوق خویش.

 

 

 
گل بنفشه
: نشانه آنست که عاشق از دلدارش می خواهد با او مهربان باشد اورادوست بدارد و در رنج و شادمانیش شریبنفشهک و سهیم باشد .

 

 

 


 

 

 


گل یخ: نشانه ای است بر نا امیدی و رنج عشق .یخ

 

 

 

 

 

 


گل نرگس:
نشانه ای است بر شوریدگی عاشق که از معشو قه می خواهد با او یکرنگنرگس باشد.
 

 

 

 

 
گل لاله: نشانه آنست که عاشق حاضر است در راه معشوق از جان خویش هم بگذرد و هرچه که او بخواهد انجام دهد.لاله
 

 

 

 

  گل میخک: نشانه آنست که عاشق قلب خودش را که بهترین هدیه هاست به معشوق ز جان گرامی تر تقدیم میخکمی کند.
 

 

 

 


گل نسترن: نشان آنست که عاشق از خیانت معشوق به تنگ آمده و دلش می خواهد از او کنسترنه عشق را با هوس مخلوط کرده است بگریزد.

 

 
گل مروارید: نشانه ای است بر آخرین حرف های دل عاشق و آخرین ناله های قلب دیوانه اش.
 

 

 

شقایق
گل شقایق: نشانه ای است از عشق شور انگیز عاشق به معشوق و نشانه ی تپیدن های قلب

 

 

 اوست در آرزوی دیدار معشوق .سرخ


 


گل سرخ : نشانه عشق آتشین است عشقی که عاشق می خواهد خود را در میان شعله هایش قربان معشوق نماید.

 

 

 

 

 


اطلسی

 

 


گل اطلسی: را هر که برای معشوق بفرستد از او می پرسد که آیا او را دوست دارد یا نه.

 

 


گل بید مشک: نشانه آنست که عاشق کینه معشوقه بی وفا را به دل نمی گیرد و با فرستادن شاخه ای از این گل به او می گوید من تو را می بخشم زیرا گناه از من و سرنوشت من است.
 

 

 


گل ناز: نشانه آنست که عاشق در عین  حال که ناز معشوقه را دوست دارد دلش می خواهد او فسونگری را کم کند و به سوی وی روی آورد .
 

 


گل مرزنگوش: نشانه نفرت عاشق و نفرین اوست که برای معشوق می فرستد .
 

 


گل شب بو : نشانه آنست که عاشق از معشوق خود تمنای بوسه دارد و از دور او را می بوسد


گل ها و نشانه ه

گل ها و نشانه ها

 

در تمام کشور ها برای اینکه عاشق و معشوق بتوانند احساسات خود را به یکدیگر منتقل کنند از راههای زیادی استفاده می کنند با صحبت کردن ، نامه نوشتن ، نگاه کردن ..اما معمولترین روش استفاده از گل است .خود واژه ی گل سمبل عاشقی می باشد .اما بد نیست با نشانه های تمام گل ها قدری آشنا بشویدتا اگر موقعی خواستید احساس خود را به عاشق یا معشوق خود عرضه کنید بدانید تا چه گلی را هدیه کنید یا گلی را که هدیه گرفته اید چه معنا و مفهومی دارد ...


 

 مریم


 

 

گل مریم: نشانه نجابت و پاکی معشوق است و اگر عاشقی آن را تقدیم معشوق نماید
 می خواهد بگوید که به عفت و عشق او اطمینان کافی دارد .یاس

 


گل یاس: نشانه آنست که عشق و دوستی باید دو جانبه باشدوگرنه بی ثمر است و علامت آن است که عشق عاشق اگر از جانب معشوقه پذیرفته نگردد او را ترک می نماید و فراموشش می نماید.

 

 

 


زرد
گل زرد: نشانه ای است بر احساسات تنفر آمیز عاشق نسبت به معشوق خویش.

 

 

 
گل بنفشه
: نشانه آنست که عاشق از دلدارش می خواهد با او مهربان باشد اورادوست بدارد و در رنج و شادمانیش شریبنفشهک و سهیم باشد .

 

 

 


 

 

 


گل یخ: نشانه ای است بر نا امیدی و رنج عشق .یخ

 

 

 

 

 

 


گل نرگس:
نشانه ای است بر شوریدگی عاشق که از معشو قه می خواهد با او یکرنگنرگس باشد.
 

 

 

 

 
گل لاله: نشانه آنست که عاشق حاضر است در راه معشوق از جان خویش هم بگذرد و هرچه که او بخواهد انجام دهد.لاله
 

 

 

 

  گل میخک: نشانه آنست که عاشق قلب خودش را که بهترین هدیه هاست به معشوق ز جان گرامی تر تقدیم میخکمی کند.
 

 

 

 


گل نسترن: نشان آنست که عاشق از خیانت معشوق به تنگ آمده و دلش می خواهد از او کنسترنه عشق را با هوس مخلوط کرده است بگریزد.

 

 
گل مروارید: نشانه ای است بر آخرین حرف های دل عاشق و آخرین ناله های قلب دیوانه اش.
 

 

 

شقایق
گل شقایق: نشانه ای است از عشق شور انگیز عاشق به معشوق و نشانه ی تپیدن های قلب

 

 

 اوست در آرزوی دیدار معشوق .سرخ


 


گل سرخ : نشانه عشق آتشین است عشقی که عاشق می خواهد خود را در میان شعله هایش قربان معشوق نماید.

 

 

 

 

 


اطلسی

 

 


گل اطلسی: را هر که برای معشوق بفرستد از او می پرسد که آیا او را دوست دارد یا نه.

 

 


گل بید مشک: نشانه آنست که عاشق کینه معشوقه بی وفا را به دل نمی گیرد و با فرستادن شاخه ای از این گل به او می گوید من تو را می بخشم زیرا گناه از من و سرنوشت من است.
 

 

 


گل ناز: نشانه آنست که عاشق در عین  حال که ناز معشوقه را دوست دارد دلش می خواهد او فسونگری را کم کند و به سوی وی روی آورد .
 

 


گل مرزنگوش: نشانه نفرت عاشق و نفرین اوست که برای معشوق می فرستد .
 

 


گل شب بو : نشانه آنست که عاشق از معشوق خود تمنای بوسه دارد و از دور او را می بوسد


تعداد شاخه گل ها نشانه چیست؟

تعداد شاخه گل ها نشانه چیست؟ 

گل ها به دلیل تنوع نامحدودشان در هر شرایطی معانی ویژه و خاصی داشته و تاثیر جاودانه ای بر هدیه شوندگان خود دارند. آگاهی از معانی رنگ گل ها، تعداد شاخه های گل در یک دسته و غیره می تواند ما را در اهدای درست و افزایش تاثیرگذاری آنها یاری دهد. فراموش نکنید که لازم نیست حتما منتظر موقعیت و اتفاق خاصی برای هدیه گل به کسانی که دوستشان دارید باشید، در حقیقت گل هدیه ایست که اگر به صورت غیر منتظره تقدیم شود ارزش بیشتری دارد. 


معنی تعداد شاخه گل ها بصورت کلی:
 در یک دسته
1 شاخه گل: نشانه توجه یک فرد به طرف مقابل  
3  شاخه گل: نشانه احترام به طرف مقابل  
5  شاخه گل:نشانه علاقه و محبت به طرف مقابل  
7  شاخه گل: نشانه عشق   


معنی تعداد شاخه گل های رز در یک دسته
  1  شاخه رز: یک احساس عاشقانه فقط برای تو  
  3   شاخه رز: دوستت دارم  
  5   شاخه رز: بی نهایت دوستت دارم  
  12   شاخه رز: عشق ما به یک عشق دو طرفه تبدیل شده است   
  36   شاخه رز: احساس وابستگی رمانتیک 
  99   شاخه رز: عشق من برای تو جاودانه و تا ابد می باشد  
  365   شاخه رز: هر روز سال به تو می اندیشم و دوستت دارم   


همچنین 10 شاخه گل لاله عموما به نشانه یک عشق بی نظیر بکار برده می شود.

 
معنی رنگ رزها:
رز قرمز: رز قرمز کم رنگ به نشانه «دوستت دارم» می باشد و رز قرمز پر رنگ به معنی زیبایی بی انتهاست. 
رز زرد: امروزه رز زرد به معنی شادی و خوشحالی می باشد ولی در گذشته رز زرد معنی کاهش میزان علاقه و وفاداری را داشت.
رز سفید: رز سفید به معنی عشق روحانی و پاک است و در دسته گل عروس به معنی احساس عاشقانه شادی آور می باشد. 
رز ارغوانی: این رز به معنی تمایل و اشتیاق فرد به طرف مقابل است و رز نارنجی به معنی «من فریفته و دلباخته تو هستم» می باشد. 
رز معطر: بدین معنی است که عشق در نگاه اول بوجود آمده است. 
رز صورتی: رز صورتی کم رنگ به معنی تحسین، ستایش، وقار و شایستگی و زیبایی می باشد و رز صورتی پر رنگ به معنی تشکر از طرف مقابل است.
به طور کلی تمام رزهای کم رنگ به معنی دوستی با طرف مقابل می باشند. 
ترکیب رنگ های مختلف رز
 در یک دسته گل
ترکیب رز زرد و قرمز در یک دسته گل به معنی «تبریک» در هر مناسبتی می باشد.
ترکیب رز زرد و نارنجی در یک دسته گل به معنی علاقه زیاد به طرف مقابل است.  
ترکیب رز قرمز و سفید به معنی یگانگی و اتحاد با طرف مقابل می باشد.

 
ودر پایان این دسته گل را که مجموعی از احساسات است به شما تقدیم می کنم .امیدوارم این مطلب مورد نظر شما قرار گرفته باشد .
 


تعداد شاخه گل ها نشانه چیست؟

تعداد شاخه گل ها نشانه چیست؟ 

گل ها به دلیل تنوع نامحدودشان در هر شرایطی معانی ویژه و خاصی داشته و تاثیر جاودانه ای بر هدیه شوندگان خود دارند. آگاهی از معانی رنگ گل ها، تعداد شاخه های گل در یک دسته و غیره می تواند ما را در اهدای درست و افزایش تاثیرگذاری آنها یاری دهد. فراموش نکنید که لازم نیست حتما منتظر موقعیت و اتفاق خاصی برای هدیه گل به کسانی که دوستشان دارید باشید، در حقیقت گل هدیه ایست که اگر به صورت غیر منتظره تقدیم شود ارزش بیشتری دارد. 


معنی تعداد شاخه گل ها بصورت کلی:
 در یک دسته
1 شاخه گل: نشانه توجه یک فرد به طرف مقابل  
3  شاخه گل: نشانه احترام به طرف مقابل  
5  شاخه گل:نشانه علاقه و محبت به طرف مقابل  
7  شاخه گل: نشانه عشق   


معنی تعداد شاخه گل های رز در یک دسته
  1  شاخه رز: یک احساس عاشقانه فقط برای تو  
  3   شاخه رز: دوستت دارم  
  5   شاخه رز: بی نهایت دوستت دارم  
  12   شاخه رز: عشق ما به یک عشق دو طرفه تبدیل شده است   
  36   شاخه رز: احساس وابستگی رمانتیک 
  99   شاخه رز: عشق من برای تو جاودانه و تا ابد می باشد  
  365   شاخه رز: هر روز سال به تو می اندیشم و دوستت دارم   


همچنین 10 شاخه گل لاله عموما به نشانه یک عشق بی نظیر بکار برده می شود.

 
معنی رنگ رزها:
رز قرمز: رز قرمز کم رنگ به نشانه «دوستت دارم» می باشد و رز قرمز پر رنگ به معنی زیبایی بی انتهاست. 
رز زرد: امروزه رز زرد به معنی شادی و خوشحالی می باشد ولی در گذشته رز زرد معنی کاهش میزان علاقه و وفاداری را داشت.
رز سفید: رز سفید به معنی عشق روحانی و پاک است و در دسته گل عروس به معنی احساس عاشقانه شادی آور می باشد. 
رز ارغوانی: این رز به معنی تمایل و اشتیاق فرد به طرف مقابل است و رز نارنجی به معنی «من فریفته و دلباخته تو هستم» می باشد. 
رز معطر: بدین معنی است که عشق در نگاه اول بوجود آمده است. 
رز صورتی: رز صورتی کم رنگ به معنی تحسین، ستایش، وقار و شایستگی و زیبایی می باشد و رز صورتی پر رنگ به معنی تشکر از طرف مقابل است.
به طور کلی تمام رزهای کم رنگ به معنی دوستی با طرف مقابل می باشند. 
ترکیب رنگ های مختلف رز
 در یک دسته گل
ترکیب رز زرد و قرمز در یک دسته گل به معنی «تبریک» در هر مناسبتی می باشد.
ترکیب رز زرد و نارنجی در یک دسته گل به معنی علاقه زیاد به طرف مقابل است.  
ترکیب رز قرمز و سفید به معنی یگانگی و اتحاد با طرف مقابل می باشد.

 
ودر پایان این دسته گل را که مجموعی از احساسات است به شما تقدیم می کنم .امیدوارم این مطلب مورد نظر شما قرار گرفته باشد .